Как да пишем курсова работа: наръчник за начинаещи

Информационната дигитална стая

Как да пишем курсова работа: наръчник за начинаещи

November 2, 2017 Културни новини 0

Ако тепърва се впускате в приключението, наречено писане на курсова работа, то тук ще се опитаме да ви помогнем с основни насоки и съвети за базовите неща, които не трябва да пропускате при създаването на този тип текст. Разбира се, има и детайли, на които няма да се спрем, но при въпроси можете да се свържете с мен по всяко време или можете да питате вашия научен ръководител.

Граматика, правопис и пунктуация

Завършената курсова работа не трябва да съдържа правописни, пунктуационни или друг тип граматични грешки. Дори и да сте написали добър текст с оригинални идеи, неговото качество ще падне значително, ако е пълен с грешки. А при предаване на курсови работи в университета, грешките правят много лошо впечатление, тъй като се предполага, че човек е добил до завършване на средния курс умения за грамотно създаване на текст.

Какво да правим, за да избегнем този проблем?

Най-масово срещаните грешки са с пълен и кратък член и проблеми с пунктуацията. Ако се притеснявате, че не можете сами да си коригирате грешките, то винаги можете да помолите колега или близък приятел да хвърли едно око на вашата курсова работа и да я прегледа технически.

Можете да се възползвате и от услугата на Word за коригиране на  грешно изписани думи. Не забравяйте обаче, че все пак Word не е човек и може също да пропусне някоя дума (за запетайки да не говорим). Word ще ви бъде полезен за правопис, както и за проверка на броя знаци и думи, които съставят вашата курсова работа. Също така, поставя автоматично главни букви при нови изречения.

Но е добре при всички положения да сте прочели поне веднъж текста преди да го предадете на преподавателя.

writing2

Използвана литература: как да боравим правилно с нея?

При цитиране на чужда теория, която е широко известна няма нужда да се впускате в описателни обяснения за самата теория, а само да я приложите към вашата тема. Ако обаче използвате теория, с която публиката не е добре запозната, то е добре да отделите няколко изречения на нея, или поне да дообясните в бележка под линия за какво става въпрос.

Също така, при цитиране на статистика е добре да включите годината на нейното изготвяне и институцията, която е направила проучването.

При цитиране на литература – било то теория, статистически данни и прочие, трябва да има едно изречение – коментар от ваша страна. Задачата на курсовата работа е да съдържа добре мотивирана теза, която е подплътена със съвестно проучване по въпроса. Можете да цитирате други автори както в подкрепа на вашата теза, така и мнения в обратната посока, с които можете да се съгласите или да не се съгласите. Вашата курсова работа не означава да дадете абсолютно еднозначен отговор по темата, който да не подлежи на дебат.

При цитиране теорията може да се предаде с ваши думи като в скоби поставите името на нейния автор и година, в която е публикувано изследването или книгата, а можете и да цитирате точно в кавички, като отново дадете в скоби автора и годината. За по-голяма точност по последни стандарти за цитиране в текст за публикация се изисква и указване на страница. Например, ако привеждате цитат от романа „Време разделно“ на Антон Дончев, то ще поставите в скоби след цитата: (Дончев 1964: 253).

Как да изготвим библиография в края на курсовата работа?

В много случаи студентите остават дезинформирани относно стандартите при привеждане на цитираните източници в края на текста. Всъщност цитирането не е сложно, а и ще направите много добро впечатление на преподавателя, ако сте цитирали правилно.

Например:

  • Цитиране на книга

Леков   1968:  Леков,   Ив.  Кратка   сравнително-историческа   и   типологическа   граматика   наславянските езици. София.

  • Цитиране на статия, поместена в периодично издание

Станишева 1996: Станишева, Д. О лингвистическом наследстве Романа Якобсона (К столетиюсо дня рождения). – Съпоставително езикознание, XXI/4, 134–145.

  • Цитиране на статия, поместена в сборник

Филин   1957:   Филин,   Ф.   П.   О   лексико-семантических   группах   слов.  –  В:  Езиковедски изследвания в чест на академик Стефан Младенов. София, 523–538.

Цитираната литература ще ориентира вашия преподавател какви източници сте използвали, а в общия случай помага на читателя да се ориентира какво е писано по въпроса, ако прояви интерес да прочете повече.